Şirketimiz temel çalışma alanları üzerinden paydaşları için doğru bilgiyi temin eder ve elde ettiği bu bilgiyi analiz ederek yorumlar böylelikle etkin stratejiler ve politika kombinasyonları üretir. Bu kapsamda paydaşları tarafından kendisine iletilen araştırma konusunun temel problemini açık ve kesin bir biçimde belirledikten sonra bu problemin özelliklerini baz alarak nitelikli, doğru ve tarafsız bir araştırma sonucu ortaya çıkaran şirketimiz tümevarım bakış açısı sergiler. Bu süreçte öğrenmenin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunun bilincinde olarak eğitim programları düzenleyerek bilgisini ve tecrübesini paylaşarak çoğaltır.

   Şirketimiz Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ve Ekonometrik Modellemeler kapsamındaki tüm konularda bireysel ya da toplu olarak eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim programının içeriği ve program takvimi müşterilerimizle karşılıklı olarak anlaşılarak belirlenmektedir. Eğitim programları müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendi kurumlarında, şirket merkezlerinde ya da uygun görülen başka bir noktada gerçekleştirilebilir. Şirketimiz aşağıdaki alanlarda eğitim programları gerçekleştirmektedir.

  • Temel İstatistik Eğitimi
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimi
  • SPSS Kullanım Eğitimi
  • STATA Kullanım Eğitimi
  • EViews Kullanım Eğitimi
  • STATA/SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Eğitimi
  • EViews Uygulamalı Yatay Kesit Veri Analizi Eğitimi
  • EViews Uygulamalı Zaman Serileri Analizi Eğitimi
  • EViews Uygulamalı Panel Veri Analizi Eğitimi