Şirketimiz temel çalışma alanları üzerinden paydaşları için doğru bilgiyi temin eder ve elde ettiği bu bilgiyi analiz ederek yorumlar böylelikle etkin stratejiler ve politika kombinasyonları üretir. Bu kapsamda paydaşları tarafından kendisine iletilen araştırma konusunun temel problemini açık ve kesin bir biçimde belirledikten sonra bu problemin özelliklerini baz alarak nitelikli, doğru ve tarafsız bir araştırma sonucu ortaya çıkaran şirketimiz tümevarım bakış açısı sergiler. Bu süreçte araştırma değişkenlerini arasındaki bağlantıları kurarak katsayı tahminlerini ve testlerini yapmak için ekonometrik analizler uygular.

   Araştırmalar kapsamındaki değişkenlere ait istatistiki verilerin toplanmasından sonra ekonometri devreye girmektedir. Ekonometri, matematiksel bir model içinde yer alan değişkenlerin arasındaki bağlantıları kuran katsayıların en doğru bir şekilde tahminini yapmaya çalışan yöntemleri geliştirip katsayı tahminlerini ve testlerini yapmaya yarayan bir bilim dalıdır. Ekonometrik modelde matematiksel modele ilaveten hata payı terimi eklenmektedir. Bu sayede ilişkiler stokastik yani rastlantısal hale gelmektedir.

    Ekonometrik modellerde toplanan istatistiki veriler yatay kesit verisizaman serisi verisi ve panel veri olmak üzere üç kategoride incelenmektedir. Yatay kesit verileri kullanılarak oluşturulan modeller sayesinde değişkenler arasında ilişki analiz edilebilmektedir. Ayrıca zaman serisi ve panel verileri kullanılarak oluşturulan modeller kapsamında da yer alan gözlemlerin değerlerini etkileyen faktörler incelenerek gelecek dönemlere bu etkinin tahmini yapılabilmektedir. Şirketimiz ekonometrik modellemeler hizmeti kapsamında paydaşlarına aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Yatay Kesit Veri Analizi
  • Zaman Serileri Analizi
  • Panel Veri Analizi