İktisadi Araştırmalar

 • İktisadi Konjonktür Araştırması
 • İktisadi Beklentiler Araştırması
 • Dış Ticaret Görünümü Araştırması
 • Girişimcilik Araştırması
 • İşgücü ve İstihdam Araştırması
 • İşgücü Verimliliği Araştırması
 • İnşaat Sektör Araştırması
 • Tarım Sektör Araştırması
 • Sanayi Sektör Araştırması
 • Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması
 • Çok Boyutlu Yoksulluk Araştırması
 • Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Faaliyetleri Araştırması
 • Ekonomik Güven Araştırması
 • Sektörel Güven Araştırması
 • Tüketici Güven Araştırması
 • Finansal Yatırım Araçları Tercih ve Beklentiler Araştırması
 • Satın Alma Gücü Araştırması
 • Girişimcilik Araştırması
 • Enerji Tüketim Alışkanlıkları Araştırması
 • Çok Boyutlu İktisadi Kalkınma Araştırması

  ADRES

  Bayraklı - İZMİR

  TELEFON

  +90 312 287 50 05

  E POSTA

  info@egsarastirma.com