İstatistik Teknikleri

   Şirketimiz temel çalışma alanları üzerinden paydaşları için doğru bilgiyi temin eder ve elde ettiği bu bilgiyi analiz ederek yorumlar böylelikle etkin stratejiler ve politika kombinasyonları üretir. Bu kapsamda paydaşları tarafından kendisine iletilen araştırma konusunun temel problemini açık ve kesin bir biçimde belirledikten sonra bu problemin özelliklerini baz alarak nitelikli, doğru ve tarafsız bir araştırma sonucu ortaya çıkaran şirketimiz tümevarım bakış açısı sergiler. Bu süreçte incelenen olay ve çevresinde bulunan çok sayıdaki içsel ve dışsal faktörleri dikkate alarak, problemi yapısına ilişkin bilgilere göre incelemek ve çözümlere ulaşmak adına çok değişkenli istatistik teknikleri kullanarak elde ettiği bilgiyi yorumlar.

   Günümüzde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda da incelenen olaylar bizlere göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması araştırma problemini açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır. Bu yüzden çok değişkenli istatistik tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çok değişkenli istatistik teknikleri, incelenen olay ve çevresinde bulunan çok sayıdaki içsel ve dışsal faktörleri dikkate alarak, problemi yapısına ilişkin bilgilere göre incelemek ve çözümlere ulaşmak için geliştirilmiş yöntemler bütünüdür. Şirketimiz çok değişkenli istatistik teknikleri hizmeti kapsamında aşağıdaki hizmetleri paydaşlarına sunmaktadır.

 • Veri Madenciliği
 • Hipotez Testleri
 • Korelasyon Analizi
 • Uzmanlararası Anlaşma
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi
 • Güvenilirlik Analizi
 • Diskriminant Analizi
 • Kümeleme Analizi
 • Uygunluk Analizi
 • Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

  ADRES

  Bayraklı - İZMİR

  TELEFON

  +90 312 287 50 05

  E POSTA

  info@egsarastirma.com