Şirketimiz temel çalışma alanları üzerinden paydaşları için doğru bilgiyi temin eder ve elde ettiği bu bilgiyi analiz ederek yorumlar böylelikle etkin stratejiler ve politika kombinasyonları üretir. Bu kapsamda paydaşları tarafından kendisine iletilen araştırma konusunun temel problemini açık ve kesin bir biçimde belirledikten sonra bu problemin özelliklerini baz alarak nitelikli, doğru ve tarafsız bir nicel araştırma sonucu ortaya çıkarır.

   İstatistiğin en önemli uğraş alanlarından bir tanesi de tahmin etmektir. Burada ifade edilen temel düşünce de geleceğe yönelik tahminden ziyade belirli bir hedef kitle hakkında bazı değerlerin tahmin edilmesi sürecidir. Çünkü tahmin süreci yürüterek araştırmadan yeni bilgiye ulaşmanız ve doğrultuda bir politika üretmeniz mümkün değildir. İşte bu noktada insanlara soru sorarak merak ettiğiniz pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

   Bu kapsamda nicel araştırmalar işinize en çok yarayan yöntemdir. Nicel araştırmalar hem tek tek gözlem ile ulaşılamayacak verilere ulaşım imkanı sunar, hem de ekonomiktir. Ancak unutulmaması gereken temel nokta nicel araştırmaların basit bir bilgi toplama sürecinden ibaret olmadığı gerçeğidir. Nicel araştırmalar sayesinde elde edilen verilerin doğruluğu şüphesiz kullanılan yöntemlerin türüne bağlıdır. Herhangi bir konuda tahmin yürütmek üzere yola çıkılan araştırmalarda ilk olarak öncelik belirlenmelidir. Çünkü bu öncelik araştırmalara kılavuzluk ederek yol gösterecektir. Dolayısı ile nicel araştırma sürecinin en başı çözmek istenilen problemin ve bu problemin çözümü için gerekli olan bilginin ne olduğunun tespit edilmesidir.

   Şirketimizin bünyesinde nicel araştırmalar hizmeti kapsamında araştırmalar şu tekniklerle gerçekleştirilebilir.

  1. Karşılıklı Görüşme (PAPI)
  2. Bilgisayar Destekli Yüz-Yüze Görüşme (CAPI)
  3. Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI )
  4. Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi (CAWI)
  5. Bilgisayar Destekli Cep Telefonu Anketi (CAMI)
  6. Posta Anketleri
  7. Karma Anketler