Nitel Araştırmalar

    Şirketimiz temel çalışma alanları üzerinden paydaşları için doğru bilgiyi temin eder ve elde ettiği bu bilgiyi analiz ederek yorumlar böylelikle etkin stratejiler ve politika kombinasyonları üretir. Bu kapsamda paydaşları tarafından kendisine iletilen araştırma konusunun temel problemini açık ve kesin bir biçimde belirledikten sonra bu problemin özelliklerini baz alarak nitelikli, doğru ve tarafsız bir nitel araştırma sonucu ortaya çıkarır.

    Nitel araştırmalar sayımı mümkün olmayan verilerin toplanması, analiz edilmesi ve akabinde yorumlanması sürecidir. Nitel araştırmaların,nicel araştırmalardan en önemli farkı doğrudan soru yöntemi ile nedenlerinin tam olarak kavranması güç olan  bireylere ait duygu, davranış biçimleri ve tekrarlanan davranış kalıplarının dolaylı yollar üzerinden tespit edilerek analizinin mümkün hale gelmesidir. Nitel araştırmalar özellikle nicel araştırmalar ile beraber yürütüldükleri zaman araştırma sürecinin gözlem kalitesinin artırılması sağlanmaktadır. Şirketimiz nitel araştırmalar hizmeti kapsamında paydaşlarına Odak Grup ve Derinlemesine Görüşme hizmetlerini sunmaktadır.

  ADRES

  Bayraklı - İZMİR

  TELEFON

  +90 312 287 50 05

  E POSTA

  info@egsarastirma.com