Sosyal Araştırmalar

   EGS Araştırma sosyal araştırmalarda lider kurumdur. Ortaya koyduğu sosyolojik yaklaşımlar ve araştırmalarda gösterdiği bilimsel yetkinlik yanında, akademik kadrosu ve çokça iş yapma tecrübesi kurumumuza haklı bir avantaj sağlamıştır.

   Kendilerine hizmet sunduğumuz yerel yönetimlerden Dünya Bankası’na, ulusal STK’lardan UNICEF’e kadar açılan bir müşteri yelpazesinde sosyal doku araştırmaları, kent kültürü ve kentlilik bilinci araştırmaları, kentsel imaj araştırmaları, yoksulluk tespiti araştırmaları, sosyoekonomik iyileştirme ve etki değerlendirme araştırmaları, etnik yapı araştırmaları, kadın araştırmaları, ergen araştırmaları, gençlik araştırmaları, aile araştırmaları, özürlü araştırmaları, alan uygulamalı iletişim çalışmaları, spor araştırmaları (futbol ve şiddet araştırması, futbol takımlarının marka kişiliği araştırması) kent bilgi sistemi hane halkı araştırmaları, kentsel planlama araştırmaları gibi bilimsel araştırmalar yetkinliğimizi sergilediğimiz çalışmalardan bazılarıdır.

– Sosyal Doku Araştırmaları

– Sosyal Değişim Araştırmaları

– Sosyokültürel Değişim Araştırmaları

– Sosyoekonomik Değişim Araştırmaları

– Sosyal Sınıflar Araştırmaları

– Sosyokültürel Gruplar Araştırmaları

– Sosyoekonomik Gruplar Araştırmaları

– Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları

– Sosyal Değerler Araştırmaları

– Sosyal Kurumlar Araştırmaları

– Sosyal Yapı Araştırmaları

– Göç ve Yerleşim Araştırmaları

– Sosyal Hareketlilik Araştırmaları

– Toplumsal Eğilimler Araştırmaları

– Tutum ve Davranış Araştırmaları

  ADRES

  Bayraklı - İZMİR

  TELEFON

  +90 312 287 50 05

  E POSTA

  info@egsarastirma.com